Audyt bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa
Audyt bezpieczeństwa

Bardzo ważnym elementem funkcjonowania każdej firmy jest odpowiednie zabezpieczenie danych przed ich nieautoryzowanym dostępem. Istnieje szereg czynników mogących negatywnie wpływać na poszczególne zabezpieczenia, a tym samym przyczynić się do wycieku cennych informacji. Każdego roku przybywa przedsiębiorców którzy stają się ofiarami przestępstw gospodarczych i którzy przez niewłaściwe zabezpieczenie firmy oraz znajdujących się tam informacji, odczuwają realne straty w związku z przestępczymi działaniami innych osób. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów biznesowych, nasze biuro detektywistyczne oferuje Państwu w pełni profesjonalny audyt bezpieczeństwa związany z bezpieczeństwem informacji, a także określeniem metod i środków których wdrożenie przyczyni się do minimalizacji ryzyka pozyskania informacji przez nieuprawnione osoby.

Otaczający nas świat jest pełen różnego rodzaju niebezpieczeństw, które przez wzgląd na ich poziom, miejsce występowania a także wykorzystywane mechanizmy, jeszcze do niedawna przez większość były postrzegane jako mało prawdopodobne. Od dawna jednak wiadomo, że to właśnie informacje stanowią jeden z najcenniejszych i najbardziej poszukiwanych „towarów”. Jednak podczas naszych działań dostrzegamy, że zdecydowana większość społeczeństwa, w tym znaczący odsetek przedsiębiorców, nie zdają sobie sprawy, jak ogromną chęcią pozyskania przez firmy konkurencyjne są bazy klientów, cenniki, wiedza o marżach czy  wykorzystywanych technologiach, etc.

W oparciu o posiadaną przez nas wiedzę możemy stwierdzić, że zagadnienie związane z niewłaściwą ochroną istotnych danych przedsiębiorstwa dotyczy przeważającej części firm, włączając w to podmioty, które patrząc z perspektywy bezpieczeństwa państwa, wykonują zadania strategiczne.

Nasze Biuro Detektywistyczne oferuje stałą współpracę w zakresie spraw związanych z ochroną informacji w przedsiębiorstwach oraz instytucjach, polegającą między innymi na cyklicznych szkoleniach i weryfikacji przyjętych norm bezpieczeństwa. Dodatkowo, zapewniamy kontrole pomieszczeń przy wykorzystaniu najnowocześniejszego dostępnego na rynku światowym sprzętu służącego do wykrywania urządzeń podsłuchowych.

Istnieje również możliwość zlecenia naszej firmie zabezpieczenia ważnych spotkań na których omawia się sprawy biznesowe, w celu  zapobieżenia w ten sposób wyciekowi informacji przy użyciu nieautoryzowanych urządzeń szpiegujących (np. podsłuchy, dyktafony, etc.).

Korzyści z przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa

 • dostosowanie systemu do obecnie obowiązujących przepisów prawnych,
 • wzmocnienie operacyjnej odporności przedsiębiorstwa na zdarzenia pochodzące z wnętrza organizacji jak i spoza jej otoczenia,
 • zwiększenie wiarygodności biznesowej przedsiębiorcy jako firmy przywiązującej dużą wagę do bezpieczeństwa własnego i klientów,
 • usprawnienie procesów dotyczących bezpieczeństwa organizacji oraz zmniejszenia wynikających z nich kosztów,
 • zwiększenie wśród personelu oraz kadry kierowniczej poziomu świadomości oraz wiedzy związanej z bezpieczeństwem funkcjonowania organizacji.

Obszary wchodzące w skład audytu bezpieczeństwa

 • bezpieczeństwo informacji zaliczanych do kategorii tajemnicy handlowej
 • bezpieczeństwo danych teleinformatycznych
 • bezpieczeństwo fizyczne personelu organizacji/przedsiębiorstwa
 • zarządzanie kryzysowe oraz ochrona infrastruktury krytycznej
 • obiekty oraz pomieszczenia podlegające obowiązkowej ochronie

Czynności obejmujące audyt bezpieczeństwa

 • analiza dokumentacji związanej z ochroną obiektu, wymaganej przez przepisy prawa krajowego oraz europejskiego
 • weryfikacja środków organizacyjno-technicznych wykorzystywanych w zakresie eliminacji potencjalnych zagrożeń
 • analiza wraz z oceną poziomu fizycznej ochrony
 • klasyfikacja stref bezpieczeństwa
 • opracowanie listy czynników będących potencjalnymi zagrożeniami dla przedsiębiorstwa
 • wskazanie poziomu zagrożenia dotyczącego obiektów, określenie newralgicznych oraz krytycznych miejsc w systemie ochrony

Po zakończonych czynnościach związanych z audytem bezpieczeństwa, sporządzany jest pisemny raport w którym ujęty zostaje aktualny poziom bezpieczeństwa wraz ze stosownymi zaleceniami i rekomendacjami mającymi na celu wdrożenie rozwiązań pozwalających na profesjonalne zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed nielegalnym pozyskiwaniem informacji. Nawiązując z naszym Biurem współpracę, otrzymają Państwo profesjonalną pomoc i wsparcie, dzięki któremu organizacja spełni wszelkie wymogi prawne wynikające z obowiązujących norm bezpieczeństwa.