Etapy współpracy

Etapy współpracy
Zgłoszenie

Klient zgłasza się do nas telefonicznie poprzez numer telefonu komórkowego, za pomocą Facebooka lub drogą mailową w celu przeprowadzenia wstępnej rozmowy

Spotkanie z Klientem

W najbardziej dogodnej dla Klienta lokalizacji – np. biuro, kawiarnia, restauracja. Podczas spotkania ustalana jest wspólnie strategia działań i dobierane odpowiednie środki

Podpisanie umowy

Nieodzownym elementem nawiązania współpracy i rozpoczęcia działań przez detektywa jest podpisanie umowy na świadczenie usługi detektywistycznej

Realizacja zlecenia

Dokładamy wszelkich starań aby każde z przyjętych zleceń na usługę detektywistyczną kończyło się pełnym zadowoleniem Klienta. Każdorazowo, Klient jest na bieżąco informowany o przebiegu sprawy i uzyskiwanych wynikach

Przekazanie sprawozdania

Po zakończonych czynnościach detektywa opracowane zostaje szczegółowe sprawozdanie, które następnie jest przekazywane Klientowi. Do sprawozdania załączane są wszelkie uzyskane materiały foto, video, audio, itd.

Sprawozdanie jest traktowane w Sądzie jako materiał dowodowy i może w bardzo dużym stopniu pomóc wygrać sprawę.

Rozliczenie zlecenia

Rozliczenie następuje wraz z przekazaniem Klientowi sprawozdania końcowego. Nasze Biuro umożliwia rozliczenie płatności za wykonaną usługę detektywistyczną zarówno w formie gotówkowej jak i bezgotówkowo.