O nas

Nazywam się Tomasz Wróblewski i jestem założycielem biura detektywistycznego. W przeszłości jako oficer pełniłem służbę w Centralnym Biurze Śledczym Policji, a przez ostatnich kilka lat dowodziłem pracą operacyjno-rozpoznawczą w strukturach Sił Zbrojnych RP. Służba w formacjach mundurowych pozwoliła na uczestniczenie w wielu specjalistycznych szkoleniach (niedostępnych na tzw. rynku cywilnym) i zdobycie bardzo bogatego doświadczenia, które teraz wykorzystuję w pracy detektywa. 

Dążąc do systematycznego rozwoju oraz podnoszenia posiadanych kwalifikacji i zdobywania nowych kompetencji, a także mając na względzie zdobycie jak najszerszej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, kształciłem się w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie gdzie uzyskałem stopień naukowy doktora. Ukończenie jednej z najbardziej elitarnych uczelni w Polsce oraz styczność z informacjami niejawnymi w pracy zawodowej, przyczyniły się do zdobycia profesjonalnej wiedzy w zakresie stosowanych zabezpieczeń uniemożliwiających nielegalne pozyskiwanie informacji przy wykorzystaniu urządzeń do kontrinwigilacji – popularnie zwanych podsłuchami. 

Wiedza i doświadczenie

Dzięki zdobytej wiedzy i bogatemu doświadczeniu mogę oferować Państwu najwyższe standardy dotyczące wykrywania wszelkiego rodzaju urządzeń podsłuchowych oraz mechanizmów zabezpieczających przed nielegalnym pozyskaniem informacji przez inne osoby. Posiadam również międzynarodowe uprawnienia audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy: EN ISO/IEC 27001:2017.

100% dyskrecji

Nasz zespół tworzą doświadczeni prywatni detektywi, posiadający bardzo duże doświadczenie zarówno w pracy w terenie, jak i podczas analizowania zgromadzonego materiału. Najważniejszym elementem związanym z działaniem naszego biura jest nie tylko skuteczność oraz dyskrecja w czasie realizowanych zleceń, ale także jakość obsługi Klienta.

Pełna rzetelność

Mamy pełną świadomość jak bardzo ważne, a przy tym delikatne, są problemy z którymi Państwo się do nas zgłaszacie. Dlatego z należytą starannością oraz rzetelnością dbamy o dostarczenie w pełni wiarygodnych informacji, dowodów i materiałów, pozwalających pomóc podjąć trafną decyzję – zarówno na płaszczyźnie biznesowej jak i prywatnej.

W trakcie bezpłatnej konsultacji i w oparciu o przeprowadzony z Państwem wywiad dotyczący zlecenia, możliwe jest zaproponowanie najlepszego spośród dostępnych rozwiązań. Jednocześnie na każdym etapie prowadzonej sprawy mają Państwo możliwość otrzymania informacji na temat postępów w zleconej sprawie oraz wglądu w zgromadzony materiał.

Działamy na terenie Polski oraz UE

Działamy na terenie Polski oraz UE

Chociaż nasze biuro detektywistyczne ma swoją siedzibę w Białymstoku, to działamy równie skutecznie w innych regionach. Podczas świadczonych przez nas usług detektywistycznych nie skupiamy się tylko i wyłącznie na obszarze województwa gdzie znajduje się siedziba firmy, lecz podejmujemy się zleceń pochodzących z pozostałej części Polski. Prowadzimy również działania na terenie innych państw należących do Unii Europejskiej. 

Jakość usług detektywistycznych

Jakość usług detektywistycznych

Po każdym zakończonym zleceniu otrzymują od nas Państwo pisemne sprawozdanie z wykonanych czynności detektywistycznych, do których dołączamy zgromadzone w ramach prowadzonej sprawy zdjęcia fotograficzne, filmy video i inne uzyskane efekty. Nasze sprawozdanie wraz z załącznikami mogą Państwo wykorzystać w Sądzie jako materiał dowodowy.

Dlaczego warto nam zaufać?

Dlaczego warto nam zaufać?

Ponieważ jesteśmy pasjonatami swojej pracy. Nasz zespół składa się z wyłącznie z osób podchodzących do swojej pracy ambitnie, z pełnym profesjonalizmem, zaangażowaniem, a to dlatego, że bardzo lubimy to co robimy. Ta praca daje nam ogromną satysfakcję, a każde kolejne doświadczenie zawodowe powoduje, iż mamy jeszcze większą wiedzę dotyczącą dziedzin związanych ze świadczonymi usługami.