Sprawdzanie opiekunki

Sprawdzanie opiekunki
Sprawdzanie opiekunki

W życiu wielu osób przychodzi taki moment, że trzeba zaopiekować się starszą osobą – matką, ojcem, dziadkami, etc. Często nie możemy pozostawić pracy zawodowej, aby zająć się opieką nad seniorem, i podejmujemy decyzję o zatrudnieniu opiekunki. Rodzi się wówczas pytanie, czy opiekunka będzie się odpowiednio zajmować starszą osobą, czy nie będzie jej bić, ubliżać, szarpać? Czy przygotuje i poda posiłek oraz leki tak jak zostało to uzgodnione z prawnymi opiekunami?

Nasze Biuro może pomóc Państwu w rozwianiu wszelkich wątpliwości związanych z osobą zatrudnioną do opieki poprzez:

  • ustalenie faktycznych kompetencji opiekunki, wykształcenia, odbytych szkoleń
  • ustalenie nastawienia do osób starszych i sposobu postępowania podczas nieobecności innych domowników 
  • dotarcie do poprzednich pracodawców opiekunki i zebranie informacji na temat jej zachowania w poprzednim miejscu pracy, okresu zatrudnienia, a także powodu zakończenia współpracy
  • sprawdzenie najbliższego kręgu osób z którymi przebywa opiekunka