Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy
Wywiad gospodarczy

Pojęcie „wywiad gospodarczy”, wielu osobom kojarzy się z podstępnymi i nielegalnymi praktykami mającymi na celu zdobycie informacji. Nic bardziej mylnego. Wywiad gospodarczy to w pełni uczciwa i z poszanowaniem prawa metoda weryfikacji kontrahenta biznesowego, która nie powinna budzić żadnych kontrowersji. Ma on na celu ochronę firmy przed stratami finansowymi i konsekwencjami wynikającymi z nawiązania współpracy z nieuczciwą firmą lub partnerem biznesowym.

To właśnie od decyzji podejmowanych na płaszczyźnie biznesowej uzależniony jest los danego przedsiębiorstwa. Dlatego też zasadnym jest, aby przed nawiązaniem współpracy z nowym kontrahentem lub partnerem biznesowym, zlecić jego dokładne sprawdzenie.

Prowadząc między innymi czynności wchodzące w skład białego wywiadu, możemy ustalić i przeanalizować zarówno dotychczasowych jak i przyszłych kontrahentów biznesowych. Nie ma dla nas znaczenia, czy mają swoje siedziby na terenie Polski, czy też działają poza granicami RP. Troska o rozwój Państwa przedsiębiorstwa musi uwzględniać odpowiedni dobór partnerów gospodarczych, zasadnym jest zlecenie ich weryfikacji, nie pomijając nawet tych, z którymi współpracują Państwo już od dłuższego czasu. Tylko działania wyprzedzające, dzięki którym możliwe jest przewidzenie zagrożeń i w porę podjęte odpowiednie kroki, pozwolą na uniknięcie strat finansowych oraz utraty  renomy wśród klientów firmy i innych kontrahentów.

Co zazwyczaj wchodzi w skład wywiadu gospodarczego?

 • dane rejestrowe firmy
 • struktura własności
 • sprawozdanie z przeglądu i analizy akt spółek
 • powiązania kapitałowe spółek
 • ocena aktualnej kondycji finansowej firmy
 • posiadane ruchomości i nieruchomości
 • zbyte nieruchomości
 • historia kondycji finansowej
 • wypłacalność
 • dane dotyczące terminowych płatności
 • skład zarządu i rady nadzorczej spółki wraz z powiązaniami osobowymi
 • dane o zatrudnieniu (wraz z historią)
 • bilans
 • rachunek zysków i strat
 • rachunek przepływów pieniężnych
 • wnioski o upadłość lub likwidację firmy
 • dane o posiadanym majątku (nieruchomości, ruchomości)

Efekt końcowy wywiadu gospodarczego

Wszystkie nasze działania realizowane są w oparciu o przepisy prawne, co sprawia, że z każdego zakończonego zlecenia sporządzane jest sprawozdanie. Analogicznie wygląda sytuacja w związku z prowadzeniem wywiadu gospodarczego. Po jego zakończeniu detektyw sporządza szczegółowy raport w którym przedstawia uzyskane w toku prowadzonej sprawy informacje dotyczące między innymi sytuacji prawnej, kadrowej, ekonomicznej firmy. Zlecając nam przeprowadzenie wywiadu gospodarczego zyskują Państwo gwarancję otrzymania rzetelnych i wiarygodnych informacji, umożliwiających określenie potencjału obecnego lub przyszłego kontrahenta/partnera biznesowego. Informacje uzyskane w trakcie realizowanego wywiadu gospodarczego przyczynią się do podjęcia trafnych decyzji, a tym samym do zminimalizowania ryzyka strat finansowych.