Zdrady i rozwody

Zdrady i rozwody
Zdrady i rozwody

Jednym z najczęstszych powodów rozwodów jest zdrada współmałżonka. Niewątpliwie jest to trudne, a wręcz traumatyczne przeżycie dla drugiego partnera oraz dzieci. Skutki takich sytuacji dotykają  również najbliższą rodzinę i przyjaciół małżonków, ponieważ bywa tak, że są oni powoływani w charakterze świadków w ramach toczącej się sprawy rozwodowej. 

Udowodnienie zdrady współmałżonka daje realną szansę uzyskania rozwodu z orzeczeniem o winie zdradzającego. Aby tak się stało, konieczne jest wykazanie przed Sądem wiarygodnych dowodów dokonanej przez partnera zdrady, co nie jest zadaniem łatwym. W takich sytuacjach warto skorzystać z pomocy profesjonalnego detektywa, ponieważ będzie on potrafił zgromadzić dla Państwa niezbędny materiał dowodowy, co w efekcie końcowym w ogromnym stopniu przyczyni się do uzyskania rozwodu z orzeczeniem o winie niewiernego partnera. Podstawowym zadaniem detektywa jest prowadzenie obserwacji współmałżonka podejrzewanego o zdradę oraz ustalenie, czy podejrzenia partnera/ki są zasadne. Tylko profesjonalista posiadający doświadczenie w stosowaniu obserwacji będzie prowadził w sposób niezauważony swoje działania, będąc jednocześnie w stałym, dyskretnym kontakcie z Klientem. Celem obserwacji będzie zgromadzenie dowodów potwierdzających lub wykluczających podejrzenia współmałżonka o zdradę. Bardzo ważne jest przy tym, aby nie doprowadzić do nadszarpnięcia reputacji którejkolwiek ze stron w sytuacji nieuzasadnionych podejrzeń, a także, aby wysuwane wnioski nie okazały się zbyt wczesnymi lub co gorzej, błędnymi. Zapewnienie regularnego kontaktu pomiędzy detektywem a Klientem daje gwarancję, że Zlecający jest na bieżąco informowany o postępach w toku prowadzonej sprawy.

W sytuacji, kiedy zgormadzone przez nas materiały będą wskazywać na zdradę, mogą stać się podstawą do żądania przez Klienta w toku sprawy rozwodowej orzeczenia o winie. Uzyskanie tego rodzaju wyroku ma bardzo istotne znaczenie w sytuacji związanej z ustalaniem praw do opieki na małoletnimi dziećmi, regulowania z nimi kontaktów, a także podczas ustalania wysokości alimentów – przy czym alimenty mogą być zasądzone na każde z dzieci, jak również na rzecz byłego współmałżonka. Niezwykle istotną rolę odgrywa rozwód z orzeczeniem o winie także podczas podziału wspólnego majątku małżonków.

Zarówno sprawozdanie, jak i cały zgromadzony materiał foto-video przekazywany jest Klientowi, który w sposób samodzielny podejmuje decyzję o tym, czy uzyskane dowody niewierności współmałżonka przedstawić w Sądzie jako materiał dowodowy. 

O tym, że otrzymane z naszego biura sprawozdanie ma moc dowodową w Sądzie świadczy art. 245 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym jest do „dokument prywatny”, a jak wskazuje Wyrok Sądu Najwyższego z 30 czerwca 2004 r., IV CK 474/03 „dowód z dokumentu prywatnego jest samodzielnym środkiem dowodowym, którego moc sąd ocenia według zasad określonych w art. 233 § 1 k.p.c.”.

W niektórych sytuacjach, detektywi mogą zeznawać jako świadkowie podczas sprawy rozwodowej.

Jakie zachowania mogą uzasadniać podejrzenia o zdradę?

  • coraz częściej wraca późno z pracy tłumacząc to natłokiem pracy i koniecznością brania nadgodzin,
  • pojawiają się częstsze wyjazdy służbowe lub kolacje biznesowe,
  • okazuje Ci mniej uczucia, jest stale nieobecny/a myślami, przez cały czas pilnuje swojego telefonu, a historia rozmów na portalach społecznościowych jest regularnie czyszczona,
  • bardziej dba o swój wygląd, zaczął/zaczęła regularnie chodzić na siłownię,
  • zmianie uległy dotychczasowe zwyczaje seksualne.

Jeżeli którykolwiek z tych elementów zauważyli Państwo u swojego współmałżonka, to istnieje duża szansa, że niestety ale dochodzi do zdrady małżeńskiej. W takim wypadku nie warto podejmować na własną rękę żadnych działań, ponieważ tylko ostrzegą Państwo niewiernego współmałżonka o swoich podejrzeniach. Może to w efekcie spowodować, że będzie się pilnował, a nawet zaprzestanie na jakiś czas swoich miłosnych spotkań, po to by uśpić czujność zdradzanego partnera. Zasadnym jest wówczas jak najszybsze skontaktowanie się z biurem detektywistycznym, umówienie na spotkanie w dyskretnym miejscu, gdzie będzie można swobodnie porozmawiać i upewnić się, że zlecenie czynności naszemu detektywowi to doskonały wybór.