Prywatny Detektyw

O założycielu

Nazywam się Tomasz Wróblewski i jestem prywatnym detektywem

W przeszłości pełniłem służbę jako oficer Centralnego Biura Śledczego Policji, natomiast przez ostatnie lata dowodziłem pracą operacyjno - rozpoznawczą w Siłach Zbrojnych RP.

Służba w formacjach mundurowych pozwoliła na uczestniczenie w wielu specjalistycznych szkoleniach oraz zdobycie bardzo bogatego doświadczenia, które teraz wykorzystuję w pracy detektywa.